dimarts, 20 de setembre del 2016

Inscripcions definitives i reunió de pares

Per formalitzar la inscripció definitiva heu de:
  • Emplenar i lliurar l'Autorització que trobareu al següent enllaç: ​Autorització Word i Autorizació PDF ​Teniu en compte que ha d'estar signada per pare i mare, sempre que hi hagi custòdia compartida. 
  • Lliurar fotocòpia de DNI
  • Lliurar fotocòpia de la Targeta Sanitària
  • Lliurar fotocòpia de la Cartilla de Vacunes
  • Fer l'ingrés de la quota de​​l curs: 95€ per un nin, 180€ en cas d'haver dos germans a l'agrupament, 250€ en cas de tres i 70€ més pels successius.
Els ingressos de les quotes es poden fer amb un sol pagament abans del 31 d'octubre o amb dos pagaments, un de 50€ per nin abans del 31 d'octubre i un altre de la resta abans del 30 de novembre, al següent número de compte ES29-0487-2044-2390-0001-8447 (Sa Nostra) 

Tota la documentació s'haurà de lliurar el mateix dia 1 d'octubre a la Reunió de Pares que es realitzarà a les 18.30h, encara a un lloc per determinar degut que les Cases de Son Llaüt no estan disponibles. Us informarem del lloc tot d'una tenir-ho assegurat.

Pel pagament de les camises es farà el cap de setmana que les tenguem, en metàl·lic, el cost de cada una és de 24€.

Iniciam així un nou curs amb moltes ganes de gaudir fent escoltisme i esperam la participació de totes i tots perquè sigui útil i productiu.

dijous, 1 de setembre del 2016

Preinscripció Curs 2016-2017

Ens posam en marxa ben prest per poder preparar un nou curs escolta ple d'activitats, de ganes, de somriures i d'iniciativa. Podeu trobar aquí la preinscripció, que implicarà reservar la plaça per aquells que han participat al curs passat i fer la sol·licitud pels que no han participat.
Avançam ja que el nombre de nins i joves actual de les unitats ja és molt gran i que serà complicat tenir plaça a les unitats de llops, ràngers, pioners i ruta (nascuts entre el 1998 i el 2008)