dimarts, 7 de juliol del 2020

Seguretat activitats COVID'19 - Estiu 2020

Després d'un llarg confinament, continuat encara per l'emergència sanitària, reprenem les activitats escoltes de manera presencial. No obstant, deguda a la naturalesa de la COVID-19, els infants, joves, caps i familiars haurem d'actuar de manera responsable per tal de garantir la seguretat higiènica i sanitària.

PRINCIPALS MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE
  • Treballarem amb petits grups de màxim 20 participants.
  • Es mantindrà prioritàriament la distància física de 1,5 metres entre persones.
  • S'ha de dur una mascareta per aquells casos que no sigui possible. mantenir les distàncies.
  • Les activitats es desenvoluparan a l'aire lliure o espais amb ventilació. En cas de fer ús d'espais comuns, aquests no es compartiran entre diferens grups, sinó que s'hi accedirà de forma escalonada prevenint interrelacions entre diferents grups.
  • L'arribada i la recollida dels infants/joves es farà de forma esglaonada per evitar aglomeracions, amb un màxim de 10 participants i les seves famílies. Infants, joves i famílies hauran de dur mascareta.
  • Tendrem cura de la higiene: realitzarem una neteja de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans i després de l'activitat, en anar al bany o després d'esternudar.
  • Es farà una apropiada neteja i desinfecció dels espais i materials que es vagin a utilitzar. 
  • Evitarem l'ús de material compartit (retoladors, tisores, bolígrafs, ...).


No podrà participar cap persona que hagi tengut o presenti símptomes compatibles amb la COVID-19 o hagi estat en contacte amb algú amb símptomes durant els últims 14 dies. Per això, les famílies signaran una declaració de responsable en la qual accepten les normes anteriorment descrites i assumeixen la responsabilitat davant un possible contagi. Podreu trobar aquest document al següent enllaç: DECLARACIÓ FAMÍLIES
Atès que el Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca compleix també amb els seus compromisos i obligacions, s'han elaborat uns protocols i indicacions internes per mantenir la seguretat de les activitats que podeu consultar aquí: ACTIVITATS SEGURES COVID'19 - ESTIU 2020

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada