dijous, 14 d’octubre del 2021

DOCUMENTACIÓ INSCRIPCIÓ I QUOTES 2021-2022

Autorització del Curs


 El curs ja està en marxa i per tal de formalitzar la inscripció és necessari que el proper diumenge 17 d'octubre entregueu, als caps de l'unitat corresponent, l'autorització del curs(signada per tots els tutors i amb les fotocòpies pertinents adjuntes). No podrà participar cap infant sense aquesta documentació entregada.
Autorització Curs 2021-2022. pdf


Pagament quotes


Aquest curs es duran a terme alguns canvis en relació al sistema de pagament. Podeu trobar l'explicació i els beneficis al següent document realitzat conjuntament pel Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca i per la Fundació Maria Ferret.

Es mantenen els imports de 95€ per infant o jove, 180€ en cas d'haver dos germans o germanes a l'agrupament, 250€ en cas de tres i 70€ més, pels successius.


Els ingressos de les quotes s'hauran de fer en dues transferències independents.

- La primera com a donació de 50€ per infant, la qual heu d’ingressar directament al compte ES74-2100-8634-2602-0000-5034 de CaixaBank a nom de la Fundació Maria Ferret, Escoltisme i Guiatge de Mallorca, indicant “sigles de l’agrupament-sigles infant/jove-nom i cognom del familiar” i al concepte addicional el DNI del tutor legal” (exemple: AEGTdP-JPE-Maria Enganxa), el qual gaudirà de la deducció fiscal. Aquest ingrès s'ha de realitzar abans del 30 de novembre.

- I 45€, 80€ o 100€ (depenent del nombre de infants o joves) al compte de l’agrupament ES80 2100 8634 2402 0001 8313 de CaixaBank, indicant el nom de l’infant o jove i la unitat (exemple: Maria Enganxa-Ferrerets) , i fer-nos arribar els respectius justificants. Aquest s'ha de realitzar abans del 31 de desembre.


Pel pagament de les camises es farà el cap de setmana que les tenguem, en metàl·lic, el cost de cada una és de 24€Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada